Kontaktirajte nas

Adresa: Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb
Telefon: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659